مشاهده همه 6 نتیجه

بهداشت محیط

۲۴۰,۰۰۰ تومان
مبتنی بر سرفصل درسی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود : بهداشت محیط

پرستاری فوریت‌ها – حوادث غیرمترقبه و سلاح‌های کشتار جمعی با تاکید بر تریاژ

۱۶۰,۰۰۰ تومان

تعداد صفحات: 368 صفحه

سال چاپ: 1400

مترجمین: احمد حسین زاده- دکتر روح الله گازر

شابک: 9-214-399-964-978

نسخه الکترونیک : کتاب دیجیتال

کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش ICU, CCU و دیالیز

۳۵۰,۰۰۰ تومان
امروزه‌ ارزش‌ يك‌ پرستار خوب‌ برابر با ارزش‌ يك‌ پزشك‌ خوب‌ مي‌باشد، زيرا كار هر پزشك‌ خوب‌ بدون‌ استفاده‌ از همكاران ‌پرستاران‌ مطلع‌، علاقمند، و با مهارت‌ به‌ نتيجه‌ مطلوب‌ نمي‌رسد. پرستاري‌ و مسئوليت‌ پرستار در بخش‌هاي‌ مراقبت‌ ويژه‌ با بخش‌هاي‌ ديگر متفاوت‌ است‌؛ خدماتي‌ كه‌ يك‌ پرستار مراقبت‌ ويژه‌ انجام‌ مي‌دهد آن‌ چنان‌ خدماتي‌ است‌ كه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ نظير آن‌ را در خدمات‌ افراد و يا گروه‌هاي‌ ديگر نمي‌توان‌ يافت‌ چرا كه‌ او با بكار گرفتن‌ علم‌ و مهارت‌ خود به طور مؤثر سبب‌ نجات‌ جان‌ بيماران‌ مي‌شود. در واقع پرستاران‌ در بخش‌هاي‌ مراقبت‌ ويژه‌ نقش‌ يك‌ رابط‌ حياتي‌ را دارند كه‌ با اقدامات‌ سريع‌، دقيق‌ و مناسب‌ خود سبب‌ نجات‌ جان‌ بسياري‌ از بيماران‌ مي‌شوند. با توجه‌ به‌ اينكه‌ ارزش‌ پرستاران‌ در بخش‌ مراقبت‌ ويژه‌ هر روز اهميت‌ بيشتري‌ پيدا مي‌كند ولي‌ متأسفانه‌ دانشجويان ‌پرستاري‌ و پرستاران‌ شاغل‌ كشورمان‌ از داشتن‌ كتاب‌هاي‌ فارسي‌ مرجع و جامع‌ درباره‌ مراقبت‌هاي‌ پرستاري‌ در بخش‌هاي‌ مراقبت‌ ويژه‌ تا اندازه‌اي‌ محروم‌ مي‌باشند. اين‌ مسئله‌، تدوين‌ و تأليف‌ كتب‌ جديد علمي‌ را طلب‌ مي‌كند چرا كه‌ عدم‌ وجود كُتب‌ و منابع‌ مناسب‌ در اين‌ زمينه‌، نه‌ تنها به‌ آموزش‌ دانشجويان‌ پرستاري‌ در حال‌ حاضر، بلكه‌ به‌ عملكرد آنها به عنوان‌ يك‌ پرستار در آينده‌ لطمه‌ مي‌زند.